Alternativ boform – vern om naturen

Stadig flere blir bevisst på at vår moderne livsstil er skadelig for miljøet og naturen, og mange ønsker å leve på en litt annen måte. En måte å gjøre det på, er å velge en alternativ boform, som er mer miljøvennlig. Økohus har blitt en trend, og man kan bygge hus av veldig mange materialer. Jordhus er vanlige mange steder i verden, og det er også mulig å bygge jordhus i Norge. Jordhus kan bygges over bakken eller under bakken. Det er lettest å lage et såkalt jordskip, som er et hus under bakken. Jordskip kan være veldig vakre, og man kan bruke billige byggematerialer og gjøre mye av jobben selv.Halmhus er også mye mer miljøvennlige enn moderne hus, og har blitt populære igjen flere steder i Europa. Man kan også bo i et trehus eller i en husbåt. En husbåt tar ikke opp plass på land, og ødelegger dermed ikke naturen der man bygger. En husbåt kan også flyttes rundt dersom man vil endre omgivelsene. Det aller viktigste man kan gjøre for å bo økologisk, er å ikke bygge på matjord. I stedet bør man bygge på fjellgrunn eller andre steder der man gjør minst mulig skade.